Dränering och Grunder

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt så kan vi hjälpa dig med grundläggning och ledningsarbeten gällande bl.a. el, vatten och avlopp.

Dräneringssystem

När det gäller husdräneringar och isolering av källargrunder arbetar vi med ett av de främsta systemen på marknaden, ISODRÄN.
ISODRÄN AB är Skandinaviens ledande märke för denna typ av isolering/fuktskydd. Gör valet lätt om du söker kvalité.
Dessa arbeten berättigar till ROT-avdrag.

Hus med källare kan drabbas av översvämning om dräneringen inte fungerar. Även om man inte har drabbats av översvämning leder en dåligt fungerande dränering till ökad fuktighet i källaren. Det kan i sin tur orsaka problem. Förutom att saker som förvaras i källaren kan skadas kan även grunden vittra sönder om den aldrig tillåts torka ut.

En för hög luftfuktighet i källaren kan även leda till att utrymmen ovanför tar skada av fukten. Stommen till själva huset kan drabbas, med mögel som följd.

Orsaker som kan bidra till fuktskador:

  • Kringliggande som mark lutar mot huset och stuprör som inte leder bort vatten, bidrar med vatten mot källarväggen och kapillärsug in i grundkonstruktionen.
  • Med dålig dränering för källarvägg och brister i dräneringsledning finns risk för att grunden eller kälarväggen står i vatten vilket ger kapillärsug in i grunden, och kan ge inläckage.
  • Utan lager av kappilärbrytande material ger fukten möjlighet att vandra kapillärt upp genom grundsulor, golv och vägg.
  • Utan isolering ökar temperatur och ångtryck/ånghalt i marken vilket leder till inåtgåede fuktvandring.
  • Med täta skickt på källarväggens utsida måste fukten torka inåt och kan leda till fuktprobelm och missfärgningar..
  • Isolering invändigt innebär kalla källarväggar som får en hög relativ fuktighet, liknande marken.

En betongplatta på mark behöver också en bra dränering. Ligger betongen ständigt i kontakt med fukt kan den leta sig upp i golvet och skada stommen.

Isolering av husgrund                 Isodrän-skivan            list dränering