Ny trädgård med mycket sten

Södmur Keystone Cut i etage

Ett utformningsförslag framtaget av Gunilla Welin Brook Trädgårdskonsult, som vi förverkligar till kundens och vår gemensamma glädje.

Ett stort projekt som innehåller mycket sten i form av stödmurar, block, marksten med hårdfog och natursten (kattskallar). Utöver ”hårdvaran” så anläggs självklart färdig gräsmatta och planteringsytor. Infälld belysning i muren är en återkommande detalj som förhöjer mervärdet.

Projektet används som ett bra referensobjekt eftersom det innehåller produkter och tekniska lösningar som är värt att titta närmare på. Tid enligt överenskommelse med oss förstås.

Fler bilder publiceras senare…

Tack för kaffe & sötsaker 😉

 

Ess1 bygger trädgård

Ess1 bygger trädgård

Ess1 utemiljö Trädgårdsanläggn

Ess1 utemiljö

Fogning av marksten med hårdfog

Fogning av marksten med hårdfog

färdig anläggning skutskär Färdig trädgårdsanläggning skutskär Förankring av stödmur heda compac cut

Garageplan med avvattningsrännorr

Garageplan med avvattningsrännor

Gjutning av ACO drain

Gjutning av ACO drain

Gjutning avvattningsrännor

Gjutning avvattningsrännor

Grundsten Keystone compac cut Grävning Stenblock

Ikapning marksten

kapning marksten

Infälld belysning

Infälld belysning

Justering garageplan

Justering garageplan

 

Kvalitet stödmur geonät

Stödmur med geonät

Markstensgång Skutskär Markvibb garageuppfart skutskär

Maskinläggning av marksten

Maskinläggning av marksten

Montering Granittrapp

Montering Granittrapp

Ny asfaltsplan Skutskär Rak Schaktvägg Schakt Trädgårdsanläggning Skutskär Trädgård blockstensmur Skutskär Trädgårdsanläggning steg1 infälld trapp i stödmur

Stenleverans Skutskär

Stenleverans

Stödmur Cut1 Stödmur innerkurva Stödmur makadamåterfyll Södmur Keystone Cut i etage  Tight Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning med maskinläggning Trädgårdsanläggning Stödmur Cut Återfyllnad Stödmur

You may also like...