Stenarbeten

Stenarbeten

Att anlägga en garageuppfart, gångar och en trevlig uteplats blir ett lyft för trädgården och höjer värdet på ditt hus. Det blir samtidigt praktiskt att ställa möbler på och lättare att hålla snyggt.

När man har beslutat sig för att ändra om i sin befintliga trädgård eller planerar för en helt ny, kan det kännas tryggt att få tips och råd av proffs. Vi sammarbetar med trädgårdsarkitekter och konsulter för att nå bästa möjliga slutresultat.
Vi utför små och stora stenarbeten i såväl marksten som natursten.

Marksten

Marksten finns i ett stort urval av färger och former. Varje uteplats, gång, trädgård och garageuppfart blir vacker och personlig.
Markstenarna vi använder oss av är naturprodukter som tillverkas av sand, grus, cement och vatten.

Natursten

Det finns fyra olika grupper av natursten: granitlika stentyper, marmor/ kalksten, skiffer och sandsten. Dessa lämpar sig olika bra för olika användningsområde och är mångformig med varierande ytstruktur och färgnyanser, de kan bearbetas och har traditionell förankring.

Trädgårdsanläggning garageuppfart ess1 Stenarbeten Natursten gävleStenarbeten Kattskallar Skutskär