Mark- och stenarbeten.
Murar Pooler Park Trädgård
​​​​​​​ m m Barnsupporter Företag Webbknapp

Ess1 Utemiljö AB - ett modernt bygg- & anläggningsföretag


Ess1 Utemiljö utför i huvudsak markarbeten och stenarbeten i Gävle, Uppsala och norra Stockholmsområdet. Med erfaren personal och bra produkter fokuserar vi på hög kvalité i utförande och service, där resultatet ska bestå under lång tid.
Några av de tjänster vi levererar är grävning och grundarbeten, dräneringsarbeten, markanläggning, trädgårdsanläggning, stödmurar, stenarbeten, pooler, markbelysning, snickeriarbeten m m.
Vi samarbetar med flertalet större företag som uppskattar våra tjänster med finplanering av utemiljö.

Kontakta oss gärna för offert och samarbete i ert projekt!
 • 20160113-090613
 • Anlaggning grasmatta
 • Cortenstal smide tradgard
 • Foto-2017-01-05-07-50-49
 • Gjutning-grund-utbyggnad2
 • Grasmatta turf tradgard
 • Grundlaggning stodmur tradgard1
 • Kantsattning storgatsten natursten
 • Linjeavvattning-gjutning-trappor
 • Markplanering tradgard
 • Murar-trappor-grundlaggning-
 • Poolschakt markarbete
 • Sattning granit Mackmyra
 • Stenlaggning marksten
 • Stodmur Keystone Compac
 • Stodmur trappa Keystone
 • Tradgard plantering
 • Tradplantering
 • Vaxter tradplantering
Följ oss på Instagram @ess1utemiljo

Nyheter


..."vill bara tacka för ett jättebra utfört arbete hos oss... Vi är jättenöjda med resultatet och all kontakt med de medarbetare hos er vi träffade! Bra dialog som ledde till rätt resultat för oss!"

 // Petter