Grund & Dränering

arbeten på djupet


Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt så kan vi hjälpa dig med schakt, grundläggning och ledningsarbeten gällande bl.a. el, vatten och avlopp.

Dräneringssystem och fuktisolering

När det gäller husdräneringar och isolering av källargrunder arbetar vi med de främsta systemen på marknaden. Ett av dem är Isodrän, vilka vi också är certifierade av.
Dräneringsarbeten berättigar till ROT-avdrag och kan med fördel utföras under en vinterperiod.

Hus med källare kan drabbas av översvämning om dräneringen inte fungerar. Även om man inte har drabbats av översvämning leder en dåligt fungerande dränering till ökad fuktighet i källaren. Det kan i sin tur orsaka problem. Förutom att saker som förvaras i källaren kan skadas kan även grunden vittra sönder om den aldrig tillåts torka ut.

En för hög luftfuktighet i källaren kan även leda till att utrymmen ovanför tar skada av fukten. Stommen till själva huset kan drabbas, med mögel som följd.
​​​​​​​
Ett väl fungerande dräneringssystem tillsammans med en isolerad grund ger dig ett bättre inomhusklimat.

Orsaker som kan bidra till fuktskador:
* Kringliggande som mark lutar mot huset och stuprör som inte leder bort vatten, bidrar med vatten mot källarväggen och kapillärsug in i grundkonstruktionen.
* Med dålig dränering för källarvägg och brister i dräneringsledning finns risk för att grunden eller källarväggen står i vatten vilket ger kapillärsug in i grunden och ge läckage.
* Utan lager av kapillärbrytande material ger fukten möjlighet att vandra upp genom grundsulor, golv och vägg.
* Utan isolering ökar temperatur och ångtryck/ånghalt i marken vilket leder till inåtgående fuktvandring.
* Med täta skikt på källarväggens utsida måste fukten torka inåt och kan leda till fuktproblem och missfärgningar.
* Isolering invändigt innebär kalla källarväggar som får en hög relativ fuktighet, liknande marken.
En betongplatta på mark behöver också en bra dränering. Ligger betongen ständigt i kontakt med fukt kan den leta sig upp i golvet och skada stommen.