Snickeri

en formbar kontrast


Tillsammans med övrig trädgårdsanläggning eller som ett separat sidoprojekt är det inte ovanligt att vi utför någon form av snickeri- och träarbeten. Det kan var trädäck, trappor, friggebodar, carportar, staket, plank, spaljéer m m.

Eftersom den här typen av snickeriarbeten oftast kräver någon form av grundläggning i mark så har det blivit en naturlig del av vår verksamhet att bygga vidare, när fortroendet väl är etablerat och det inte alltid finns tid att upphandla ytterligare entreprenör.