Projekt

Ett axplock av våra referensobjekt


Trädgård med mycket sten

kustnära Älvkarleby


Ett prestigeprojekt tack vare ett bra designunderlag och de rätta produkterna. En brant och vildvuxen slänt förvandlas till en användbar del av tomten tack vare terrasserade stödmurar. En trappa leder upp till jordkällaren och nya gräsmattor för barnen att leka på. Infarten och gångstråken med marksten och fast fog för ett minimalt underhåll. Allt med smakfull belysning som förhöjer intrycket.
Grundlaggning stodmur tradgardIMG 20140917 221458Kullersten mot plattgangMur Keystone trapp granitblock
Stodmur Keystone marksten MarkantStodmur Keystone marksten Markant
Stodmur Keystone marksten Markant

Allt i ett-projekt

villaträdgård sollentuna


En total förvandling.
Grundläggning och montering av nya murar som delvis skulle ge stöd för poolområdet och stentrappor för tillgängligheten.
Pool med tillhörande tak. Altanytor i olika nivåer tillsammans med spaljéer och staket som inramning. För ett mjukare intryck kombineras allt med ny gräsmatta, växtytor och rätt belysning.
20151028 155533Foto 2015 10 19 14 10 07Foto 2015 10 29 17 02 4220160321 17493720160414 15401820160502 104628
Foto 2016 04 21 11 08 07Foto 2016 04 21 11 08 07
Foto 2016 04 21 11 08 07

Offentlig miljö

Stensättning gäVLE city


Flertalet entreprenörer inblandade när Länsförsäkringar byggt nya lokaler och skulle återställa närmiljön.
Som stensättare fick Ess1 Utemiljö bland annat uppdraget att få ordning på stadens gator efter schaktarbetet.
Granit som kantblock (storkantsten) och gatsten tillsammans med traditionella betongplattor.  
20150616 06512620150616 095413
Natursten stenarbeteNatursten stenarbete
Natursten stenarbete

Finplanering i bostadsområde

Utemiljö uppsala


Ytterligare förtroendeuppdrag där vi fick ansvara för finplanering av utemiljön efter bostadsbygge. 
Grönområden, uteplatser med marksten, parkeringsytor med asfalt, gångvägar med granitsten, lekplatser, växtytor m m.
Inramning med cortenstål och belysning på pollare och stolpar.
Finplanering-p-yta-lekplatserGranitsten-makadam-trafasad-utemiljoInnergard-dekorgrus-marmorkross-stalkantLekplats-utemiljo-finplaneringTrad-vaxtytor-stalkantUtemiljo-Ess1-finplaneringUtemiljo-timmerbord-marmorkross-granitLekplats-utemiljo-vaxtytor-20160920 09450920161004 13162320170330-153921IMG 56301
Finplanering markarbete innergardFinplanering markarbete innergard
Finplanering markarbete innergard

Stödmurar i harmoni

herrgårdsmiljö knivsta


Ett utformningsförslag hade tagits fram för detta projekt. Stödmurarna var det första att ta plats för att kunna fortsätta med snickeriarbetet och driftsätta poolen. Väl placerade trappor för åtkomst till det vidbyggda trädäcket.
Bra balans mellan snickerier, växt- & grönytor, stenarbeten, ståldetaljer och det magnifika huset. 
Funktionellt och hållbart!
20170531-13263920171017-143517Design-trappa-stodmurLinjeavvattning-gjutning-trapporMarksten-entreyta-granitkantMurar-trappor-grundlaggning-Stodmur-pooldackTradack-mur-marksten-cortenstalTrappa-granit-blocksteg-murTrappor-stenarbetenVaxtyta-mur-tradgardsanlaggningGranitkant-grasmatta-vaxtyta-mur