Sekretesspolicy
Den här sekretesspolicyn gäller information rörande kunder och onlineanvändare hos Ess1 Utemiljö AB. Denna Sekretesspolicy gäller inte för våra affärspartners eller andra tredjeparter, även om deras webbplatser är länkade till vår webbplats. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyerna för andra parter som du interagerar med.

Denna Sekretesspolicy reglerar behandling av personuppgifter som vi samlar in från våra kunder och onlineanvändare (”du”).
Information som vi samlar in
Personuppgifter som vi kan komma att be om kan vara din e-postadress, ditt namn, din hemadress och ditt telefonnummer.
Vi kan även efterfråga finansiell bakgrundsinformation för att handlägga kreditansökan.
Jobbsökande kan bes tillhandahålla information som utbildning, arbetserfarenhet och andra typer av information som kan vara relevant för tjänsten. Vi kan även samla in demografisk information, t.ex. information om verksamhet eller företag, ålder, kön, intressen och preferenser. Formulär som du väljer att fylla i indikerar om informationen är obligatorisk eller valfri.
På våran webbplats kan vi komma att samla in information om: reklam och länkar du klickar på, söktermer du anger och sidor du visar som är kopplade till Ess1 Utemiljös webbplats. Vi kan även samla in viss information från webbläsaren du använder för att ansluta till vår sida, t.ex. IP-adressen, typ av webbläsare och anslutningstider.
 
Ändamålet med behandlingen av dessa uppgifter är att Ess1 Utemiljö AB skall kunna skicka information och kommunikationer till dig, t.ex. information om produkter och tjänster tillgängliga från Ess1 Utemiljös sida, kampanjerbjudanden och undersökningar. Uppgifterna kan också användas för att anpassa, analysera och förbättra våran information, kommunikation och relation med dig.
 
Force Majeure mm.
Om Ess1 Utemiljö förhindras att fullgöra sina åtagande enligt dessa allmänna villkor av omständighet som Ess1 Utemiljö ej kunnat råda över, såsom eldsvåda, arbetskonflikt, blixtnedslag, krig, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.
 
Allmänna villkor
 
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.
Ess1 Utemiljö äger rätt att ändra gällande villkor. Om vi gör ändringar i hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att ändra denna sekretesspolicy och ange datum i slutet på detta avsnitt när den uppdaterade versionen ska börja gälla. Vi uppmanar dig att med jämna mellan rum läsa sekretesspolicyn så att du är uppdaterad på hur vi använder och skyddar dina personuppgifter. Du är själv skyldig att hålla dig informerad om villkorsändringar.
Du har rätt att utan kostnad få information om de personuppgifter som behandlas av Ess1 Utemiljö AB, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran skall framställas skriftligen till Ess1 Utemiljö.
 
Ess1 Utemiljö vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från felanvändning, förändring och förlust samt obehörig åtkomst, modifiering eller utlämnande. I dessa åtgärder ingår:
  • begränsa fysisk åtkomst till våra anläggningar.
  • begränsa åtkomst till den information som vi samlar in om dig.
  • se till att vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifter säkra.
 
Sociala medier
Vår webbplats innehåller funktioner för sociala medier, bl.a. en ”gilla”-knapp för Facebook samt en ”följ”-knapp för Instagram. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan även ställa in en cookie att aktivera korrekt användning av funktionen. Funktioner för sociala medier hanteras antingen av en tredjepart eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med de här funktionerna regleras av sekretesspolicyn hos företaget som tillhandahåller funktionerna.
 
Länkar till tredjeparts webbplats eller tjänster
Vänligen notera att på ess1.se finns det länkar till andra webbplatser, som om du klickar på dem kan samla in personuppgifter om dig. Hanteringen av information på dessa tredejparts webbplatser länkade från ess1.se regleras inte av denna Sekretesspolicy.
 
 
Denna sekretesspolicy börjar gälla 2017-01-16